4.4.1 Den danske Brigade i Wilhelmshaven


Tage blev indkaldt d. 12.11.1947 på Østersøgades Kasserne på Østerbro i København. Efter en uges ophold blev han sendt til Luftværnsartelleriet i Hjerting ved Esbjerg. Kassernen var opført af tyskerne og her tilbragte Tage ½ års rekruttid ved 13. Artellriafdeling som soldat nr. 38. Efter rekruttiden blev Tage sendt til Den Danske Brigade i Wilhelmshafen i Tyskland.
Efter opdelingen af Tyskland i besættelseszoner efter 2. Verdenskrig, forsøgte de allierede at få flere lande med i besættelsen. Således foreslog Storbritannien, der havde det meste af den nordvestlige del af Tyskland, Danmark som besættelsesmagt.
I Danmark ønskede man ikke at sætte spørgsmål ved 1920 grænsen, og besluttede derfor at dansk deltagelse skulle foregå udenfor Schleswig, Holsten og Lauenburgområderne, som alle havde været del af den danske helstat. Derfor blev Den danske Brigade i Tyskland placeret i Oldenburg. Den 4000 mand store styrke bestod af fodfolk og artilleri.
Frimodt var med det første hold i 1947 og Tage i det andet i 1948.

Det var et trist syn, der mødte de danske soldater, da de med tog blev ført gennem byerne Hamburg og Bremen. Udbombning, ruiner, nød og elendig. Men også håb om en ny begyndelse, som fx de mange tipvognsspor, der var lagt i gaderne for at tyskerne kunne rydde op i murbrokkerne. Også her var det som i andre krige civilbefolkningen der led. Det var dem, der skulle bo og leve i de udbombede byer.
Tage blev indkvarteret på Ebkeriege Kaserne i selve Wilhelmshafen og gjorde vagttjeneste både på kasernen og ved depoterne Heidemühle og Röstersil. Vagttjenesten udførtes af seks soldater og varede et døgn. Reelt gik to soldater to timer ad gangen i treholdsskift. Röstersil var et fort, der oprindeligt havde indgået i en del af forsvaret af Wilhelmshafen. Under 2. Verdenskrig var det blevet omdannet til at være depot for dybvandsbomber.

Voldgraven om Röstersild

Vagtbygningen på Röstersild. (An der Vogelwarte)
Heidemühle lå lidt udenfor byen og fungerede som depot for Den danske Brigade i Tyskland. Det var alle former for fødevarer og fornødenheder, der blev transporteret med tog fra Danmark
Fritiden tilbragtes på Soldaterhjemmet. De danske soldater kunne bevæge sig frit i byen, men måtte ikke ”gå under tysk tag” dvs. fraternisere med civilbefolkningen.
Opholdet indebar også træningsophold i skarpskydning på Lüneburger Heide, hvor artilleristerne skød efter mål, der blev slæbt efter flyvemaskine. Tage var K1er ved en 6 mands stor bemandet 40 mm mobil kanon. Det var K1eren, der havde kommandoen over kanonen, og Tage og hans kammerater klarede sig så godt, at de blev udnævnt til ”verdensmestre” i brigaden. Der blev også skudt med skarp ammunition med gevær, og også her fik Tage udmærkelse i maskinpistolskydning.

Billedet er fra hold 3, d.v.s. holdet efter Tages.
Det var under opholdet på Lüneburger Heide, at Ejnar og Lizzi blev viet hjemme i Danmark. Tage havde fået afslag på ansøgning om orlov i anledning af skydeøvelsen, og måtte ude på heden nøjes med at tænke sig til festlighederne derhjemme. Ved hjemsendelsen blev Tage udnævnt til korporal.
Tage genbesøgte i efteråret stederne for første gang siden soldatertiden og kunne levende berette om historier som bl.a. ”den store fisk i voldgraven”, ”sejlbåden og den dygtige sømand” og ”overraskelser under svømmetur”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *