4.8. Brandstrup


Stuehuset omfattede værelse, stue og værelse ud mod haven, og mod gården var der værelse, entré, stue, køkken, entré og spisekammer med sulekar til nedsaltet fersk kød. På 1. sal var der et værelse og kornloft.
Midterlængen var stald med 2 heste, 5 køer med opdræt og 2 søer med opdræt.
Den tredje længe var laden med omgangen, hvor hestene trak hakkelses- og langhalmsmaskinen
På billedet ses en lav bygning, der indeholdt vaskehus, hønsehus med 25 høns, garage, værksted/ huggehus og lokum. Lænkehunden Thor boede i værkstedet og kunne gennem en åbning komme ud i gården.
På billedet ses Sofie på marken og på gårdspladsen står Viggo med hestene foran den lem i laden, som børnene kappedes om at nå efter morgenandagten.
I haven var der 2 kastanjetræer, en rødtjørn foran huset, to æbletræer (et sødt med spiseæbler og et surt med madæbler) og ribs- og solbærbuske. Udenfor billedet var der yderligere 4 frugttræer.
Viggo var boelsmand og gården omfattede 13 tønder land, hvoraf 10 lå i Tersløse og 3 i Stenlille sogn.
Ud over kernefamilien (mor, far og 6 børn) var der mormor og morfar, der boede på aftægt indtil deres død.
(Brandstrup B: 32*32, L: 11*32)

Annie og Viggo i hestevognen

Sofie og Annie skræller kartofler ved brønden

Frimodt, Holger, Gerda, Hans og Tage 200x

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *