1.2 Mathilde Nielsens familie

2 kommentarer til 1.2 Mathilde Nielsens familie

 1. Erik skriver:

  Hej Per.
  Lidt fra Ritas mors farfars død Peter Frederik Christensens og hans hustru Karen Kirstine Hansen som vil sidde i uskiftet bo.

  Opslag 130.
  Skifteprotokol Hillerød byfoged, Frederiksborg. 1890-1893.
  Skifte 1892 i Hillerød.
  pagina 127.
  Aaret 1892 den 25 April anmeldtes, at Parcellist Peder Frederik Christensen,
  af Sandviggaards Overdrev er død g. s. 55 Aar gammel.
  Anmeldtes af Afdødes Enke Karen Kirstine Christensen, født Hansen,
  med Tilføjende, at hun ønsker at forblive hensiddende i uskiftet Bo
  med afdødes eneste Livsarvinger, deres 3 fælles Børn, af hvilke de 2 ere myndige.

  Samme Protokol Opslag 133-134.
  pagina 130.
  Aaret 1892 den 12 mai blev Skifteretten sat i Skifteforvalterens Embedscontori paa
  Raadhuset i Hillerød i Overværelse af de nedentegnede Vidner.
  For retten mødte Enken Karen Kirstine Christensen født Hansen af Sandviggaarsd Overdrev,
  og erklærede, at hun ønsker at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter sin den
  24 S. M. afdøde MandParcellist Peder Frederik Christensen af Sandviggaards Overdrev
  i hvilken anledende hun paa Tro og Love oplyste at hendes nævnte afdøde
  mands eneste efterladte livs arvinger ere deres 3 fælles Børn, nemlig:
  1. Datteren Anna Christiane Hansine Christensen, i Hillerød. Ugift, født 21 Februar 1869.
  2. Sønnen Ungkarl Niels Christensen paa Sandviggaards Overdrev, født den 28 Januar 1872. og
  3. Datteren Juliane Marie Christiansen, født den 16 Februar 1878 og
  fremlagte Komparentinden en skriftlig Erklæring af 30 S. M. fra Sognepræsten,
  Slotspræst Paludan Müller, i Hillerød, hvorved han bevidner, at hun er en forstandig og
  husholdende kone, som kan anbefales til at hensidde i uskiftet Bo.
  Tillige med Enken var idag mødt hendes 2 ovenfor nævnte mindreaarige Børn,
  der begge erklærede, at de sammentykkede i at deres Moder henovei
  hensider i uskiftet Bo, hvorved de anmoder om, at deres Farbroder, Værtshusholder
  Jens Christensen maa blive beskikket til curator, for dem.
  Ligeledes var idag mødt nævnte Værtshusholder Jens Christensen, der paa Tro og
  Love bevidnede, at hans forannævnte afdøde Broder ingen andre eller flere
  hvis arvinger have efterladet sig med foran af Enken opgivet, hverken han i Egenskab
  af født Værge fra Afdødes ovennævnte efterladte umyndige Datter, erklærede, at han
  tiltræder det Vidnesbyrd som Sognepræsten i den Fremlagte Erklæring har meddelt
  Enken og at hun derfor anbefaler, at det tillades hende at forblive hensiddende i
  uskiftet Bo, ligesom han efter at være beskikket til at være Curator for de 2 mindre Aarige
  Børn, erklærede, at han i denne Egenskab tiltræder det af bemeldte mindre aarige
  han meddelte Samtykke til deres. Moders Hensiddende i uskiftet Bo.
  hvortil Enken, efter det idag Fremkomne, derefter af Skifteretten meddeltes Tilladelse.
  Oplæse og med Underskrift bekræftet.
  Karen Kirstine Christensen
  Anna Kirstine Hansine Kristensen
  Niels Kristian Kristensen
  Jens Christensen.
  Bev. udl. 16/5
  til Værgen.
  Skifteretten hævet
  M ?????
  Som Vidner
  Rasmussen
  g. Bencke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *